Showing all 5 results

The Lyceum

Vị trí: 95 Union St, Oldham OL1 1QG, Vương Quốc Anh

Beaufort Park

Vị trí: 3 Boulevard Dr, London NW9 5JH, UK

Giá: từ 7,5 tỷ VND

Khu căn hộ Bankside Gardens – Reading, Anh Quốc

Vị trí: St Edward: Bankside Gardens, Green Park, Reading, Vương Quốc Anh

Giá: ~ 7 tỷ VND

Snow Hill Wharf – Birmingham

Vị trí: St Joseph: Snow Hill Wharf, Shadwell Street, Birmingham, Vương Quốc Anh